Tonny De Groot bestuurslid V&VN Wondexpertise duikt met ons in de toekomst van de wondzorg tijdens bindrs 2019. Lees hieronder waar zij over gaat spreken.

Welke rol is weggelegd voor zorgaanbieders in de tweede en eerste lijn? 

Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 400.000 wondzorgpatiënten. Zij worden vaak dagelijks, soms zelfs meerdere keren per dag behandeld. In de praktijk zien we helaas dat wonden vaak nog niet goed genezen. Bijvoorbeeld doordat zorgaanbieders onderling te weinig met elkaar communiceren. Of doordat het kennisniveau bij zorgaanbieders niet altijd toereikend is. De wondbehandeling is daardoor vaak versnipperd en inefficiënt.

In 2018 is de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg (Wondplatform) tot stand gekomen die hier verandering in moet gaan brengen.

Zorgverzekeraars zijn aan de slag gegaan met diverse pilots om te kijken hoe de wondzorg beter op elkaar afgestemd kan worden.

De wens is om in iedere regio een Wond Expertise Team te organiseren waar samenwerkingsafspraken gemaakt worden over de behandeling van complexe wonden waarbij uitgangspunt is dat dit zoveel mogelijk in de 1e lijn gebeurd en dat verwijzing naar de 2e lijn alleen geschied waar dat nodig is voor diagnostiek en behandeling waarna de patiënt weer terug gaat naar de 1e lijn zodra dat kan.

De wondregisseur krijgt een belangrijke functie in de integrale wondzorgketen. Een van de taken is dat de wondregisseur  verantwoordelijk is voor afstemming met de overige zorgverleners in de integrale wondzorgketen.

Dit alleen al is een uitdaging waarbij netwerken onontbeerlijk is.

Willen we verantwoorde, betaalbare wondzorg kunnen blijven geven in 2030 zullen we nieuwe technieken moeten gebruiken om met minder handen toch hoogwaardige zorg te kunnen leveren. Denk aan beeldbellen, adequate registratie en monitoring van de wondbehandeling waarbij alle belanghebbenden op een veilige manier informatie in kunnen zien, technieken waarbij de wonden sneller genezen, afname frequentie verbandwissels etc. etc.

Tonny is o.a. Bestuurslid van V&VN Wondexpertise,
Bestuurslid WCS decubituscommissie en redactieraad en Transmuraal wond- en decubitusconsulent LLZ en de ZorgBrug,  Zoetermeer