Het
programma
uitgerold

Bekijk de agenda van 2019!

TIJDLIJN PROGRAMMA

Het programma van 2019

Onder auspiciën van de Benelux Vereniging voor Flebologie.

Dit is wat we 1 november a.s. bieden (*programma onder voorbehoud):

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN); 6 punten
  • Centrum voor certificatie; 5,5 punt met toets
  • Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 5,5 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) 6 punten
  • KNMG;kwaliteitsdeel Oedeemfysiotherapeut; 6 punten

Seminars

Ulcus Cruris van diagnose tot therapie

Tim Wentel
‘Een ulcus is geen diagnose, het is altijd een ulcus op basis van….’
Een regel die u vast al eens gehoord heeft en die absoluut waar is. Ulcus cruris is een aandoening waar tientallen oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Dr. Wentel gaat dieper in op de mogelijke oorzaken van een ulcus, de fouten die gemaakt kunnen worden bij diagnostiek en behandeling en zal ook een aantal bijzondere gevallen van ulcus cruris bespreken.
De diagnose is bij een ulcus cruris essentieel, om tot een goede keuze van therapie te komen en ook fouten bij de behandeling te vermijden. Ook hier zal dr. Wentel laten zien dat alleen ‘een ulcus’ behandeling onverstandig is.
Tim Wentel
Dermatoloog

Innovaties in compressieland

Karin van der wegen Dermatoloog Bindrs
dr. Karin van der Wegen
Dermatoloog

De problematiek van obesitas en flebologische gevolgen

Wendy Malskat Dermatoloog Bindrs
dr. Wendy Malskat
Dermatoloog

Algemene beschouwing de toekomst van de compressie markt

Prof. Dr. Martino Neumann
Het ulcus cruris tekent op jaar basis voor ruim 1% ( 1 miljard EURO) van het totale gezondheidsbudget. En dan te bedenken dat de veneuze ulcera te voorkomen zijn door middel  van een tijdig en adequate sanering van de oppervlakkige veneuze insufficiëntie.
Prof. dr. Martino Neumann
Dermatoloog

Het consensus project Compressie hulpmiddelen

Mw. Soelen
Compressie hulpmiddelen, zorg voor de  toekomst.
Ontwikkeling kwaliteitsstandaard compressiehulpmiddelenzorg moet een verbindend document worden tussen de verschillende spelers die op de hulmiddelenzorgmarkt aanwezig zijn op het gebied van Compressiezorg. Het geeft een handreiking over hoe er moet worden omgegaan met de complexe patiëntengroep die afhankelijk is van het gebruik van duren compressiehulpmiddelen. Welke professies eraan te pas komen en wanneer ( op welk tijdstip in het zorgtraject)
Sanne van Soelen
bestuurslid NL net &
Hanneke Hendricks -Bastiaansen
Beleidsadviseur Kwaliteit Expertgroep Hulpmiddelen NVH

Risico factoren voor een eerste Ulcus Cruris

Audrey Meulendijks
Er lijkt een samenhang te bestaan tussen de bekende risicofactoren obesitas en verminderde beweging in het ontstaan van een eerste ulcus cruris venosum (UCV). Zij delen een pathologisch werkingsmechanisme m.b.t. looppatronen. In welke vorm deze risicofactoren invloed hebben op het ontstaan van een eerste UCV wordt nu onderzocht in een patiënt-controle studie.
Audrey Meulendijks
PhD candidate preventie Ulcus Cruris
  • Lymfoedeem in beweging
Joyce Bosman
Lymfoedeem heeft effect op de mate van bewegen in zowel intensiteit als kwaliteit van bewegingsactiviteiten. Beweeggedrag blijkt een belangrijke voorspeller voor het ontstaan van lymfoedeem en de incidentie op erysipelas.
Het monitoren van beweeggedrag kan in verschillende fasen van de behandeling van belang zijn: direct na een operatie met klierdissectie, bij beginnend en bestaand lymfoedeem.
Joyce Bosman
Oedeem en oncologie fysiotherapeut

Organisatie van wondzorg; noodzaak van netwerken

Hoe is de zorg voor mensen met een wond in 2030 georganiseerd?
Welke rol is weggelegd voor zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn.
Jaarlijks zijn er in Nederland z’n 400.000 wondzorg patiënten. Zij worden vaak dagelijks, soms zelfs meerdere keren per dag behandeld. In de praktijk zien we helaas dat wonden vaak nog niet goed genezen. Bijvoorbeeld doordat zorgaanbieders onderling te weinig met elkaar communiceren. Of doordat het kennisniveau bij zorgaanbieders niet altijd toereikend is. De wondbehandeling is daardoor vaak versnipperd en inefficiënt.
Tonny de Groot
Bestuurslid van V&VN Wondexpertise, bestuurslid WCS decubituscommissie en redactieraad,
Transmuraal wond- en decubitusconsulent LLZ en de ZorgBrug,  Zoetermeer

Voeding en wondgenezing

De voedingstoestand beïnvloedt de wondgenezing. De inname van specifieke voedingsstoffen, zoals eiwit, vitaminen en mineralen, hangen samen met het herstel. In deze presentatie is aandacht voor de samenhang van voeding met wondgenezing. Zowel preventie van een slechte voedingstoestand als de ondersteuning van wondgenezing met voeding komen aan bod.

Jeanne de Vries
Assistant professor | Division of Human Nutrition and Health | Wageningen University

Mini colleges

Interactieve casuïstiek

Michet de Rooy
Lymfologische en flebologische problematiek van alle dag en de rol van compressietherapie. Interactief oefenen van klinisch redeneren aan de hand van nieuwe casuïstiek.
Dr. Michette de Rooij
Dermatoloog

De invloed van leefstijl op therapieresultaat

Lonneke Peeters
Behaal door middel van bewustwording en gedragsverandering meer resultaat uit je (para) medische behandeling! Vandaag de dag kunnen de specialistische  zorg van onze patiënten niet meer los zien van hun algemene gezondheid. Een ongezonde(re) leefstijl kan de waarde, en daarmee de therapietrouw, van onze behandelmethoden ontkrachten.
Lonneke Peeters,
Fysiotherapeut

Enkel/Teen Arm Index; Diagnostiek in”de eerste lijn”

We weten dat wanneer onze patiënt met zwachtels in de nacht pijn heeft, we de zwachtels moeten verwijderen. Echter, is dit geen “omgekeerde” diagnostiek?  Wanneer we weten dat de patiëntengroep met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) in aantal oploopt, moeten we dan niet standaard eerst de circulatie controleren voordat  we compressietherapie toepassen? Er zijn inmiddels richtlijnen die dit zelfs vereisen.  Wat zijn de klinische symptomen van PAV en wie loopt er een verhoogd risico. Als we besluiten een Enkel of Teen Arm Index uit te (laten) voeren, hoe moet dit dan? En wie moet/mag dit dan doen?
Jacobine Melis
Wondverpleegkundige, docent/ eigenaar Ontplooi

Lipoedeem en compressie

Lipoedeem is een vetzwelling en is geen oedeem. Toch heeft compressie invloed op het aangedane weefsel. Veneuze en lymfatische problemen bij lipoedeem patiënten worden niet veroorzaakt door het lipoedeem an sich maar door het overgewicht die vele lipoedeem patiënten hebben.
Met behulp van verschillende (inter)nationale richtlijnen en recentelijke nieuwe inzichten zal de werking en nut van compressietherapie bij lipoedeem worden toegelicht. Een beslisboom aangaande welke soort compressie bij welk type lipoedeem en in welk stadium, zal worden uitgereikt.
Katinka Rutjens
Manager Varodem Academy, innovatie & ontwikkeling Varodem

Hotspots & demonstraties

INNOVATIE & TREND

Bindrs event innovatie

Is de Robot en 3 D scanner de toekomst? Tips & trics

MEET & GREET

Bindrs event meet en greet

Ontmoet je collega’s uit heel Nederland en deel kennis en kunde.

Wond & bandage

Bindrs event bandage

De laatste technieken op het gebied van wondverzorging en bandage.

Science & book

Bindrs event science

De nieuwste richtlijnen voor het lymfoedeem of lipoedeem

Sport & relax

Bindrs event sport

Zijn je benen in balans?

Accreditatie